Norwegian English German

Online Booking


SPA booking

En del av Sudrheimgruppen

sudrheim-logo-omrade-ev_hotell.JPG

Ove Trøen
Daglig leder/eier
Telefon +47 916 44750
Epost: ove@sdas.no
www.sudrheimgruppen.no


Arendal Herregaard Spa & Resort er en del av ett større konsern, Sudrheim Gruppen.

Litt om selskapet:

Sudrheim er organisert som et konsern, med selvstendige datterselskaper. Konsernet er engasjert innenfor flere deler av verdikjeden innenfor bolig, fritidsbolig, næringsbygg, hotell og eiendomsutvikling.

Konsernets viktigste virksomhetsområder er:

Utvikling, oppføring og salg av boliger, fritidsbolig, hytter og næringseiendom samt drift og uvikling av hotelleiendom.

Den daglige virksomheten skjer gjennom selvstendige selskaper, som er organisert for å dekke definerte behov i markedet.

Sudrheim GruppenSudrheim Gruppen AS er et holdingselskap, organisert for å ivareta eierrollen i konsernet og datterselskapenen.Selskapet ivaretar også eierskap i Trysilfjellet Leilighetshotell, Trysilfjellet Golf og Sag Eiendom.


Entreprenør selskapene

Utfører tjenester innenfor betong, - rørlegger, - ventilasjon, - og tømrerfag.

Eiendoms selskapeneEier, drifter og investerer i eiendom.Drifts selskapeneDrifter hotell, utleie av leiligheter og næringslokalerProsjekt selskapeneBoligutviklings- og byggherreselskap som utvikler, oppfører og selger bolig og fritidsboliger.Bolig selskapetBoligutviklings- og byggherreselskap som utvikler, oppfører og selger bolig og fritidsboliger.