Norwegian English German

Online Booking


SPA booking

Generelle betingelser

1.Generelt

Vilkårene for bestillingen avtales mellom Dem og Hotellet.
Hvis det her ikke er avtalt noe spesielt ved bestilling gjelder følgende vilkår.

Avtalte priser er bindende for begge parter. Varer og tjenester utover kontrakten blir belastet i henhold til gjeldende prisliste. Hotellet forbeholder seg retten til å justere prisene som en følge av endrede kostnader ved økte skatter, avgifter eller andre forhold utenfor hotellets kontroll

2. Bestilling og bekreftelse

Ved bestilling av Spabehandling/behandlinger må du ved reservasjons tidspunktet oppgi navn, adresse, telefon nummer og mail adresse. 

De må også her avklare betalingsmåte. Reservasjonen er bindende fra det tidspunktet den bekreftes og til du har mottatt ett ordre/reservasjons nummer. Dette kan skje skriftlig eller muntllig.

Alle bestillinger skal garanteres med ett kredittkort ved bestilling hvis ikke annet er avtalt med Hotellet.

3. Avbestilling eller uteblivelse

Avbestillingsreglene kan her variere, hvis ikke annet er avtalt ved bestilling, gjelder følgende regler:

Avbestillingen skal skje senest 24 timer før behandling start. Bestilling gjort samme dag som behandling, vil da uansett være bindende. Hvis de her uteblir fra behandling eller avbestiller senere enn avbestillingsfristen, vil de her bli belastet for behandlingen.

Hvis hotellet skulle ha hatt ekstra kostnader i forbindelse med bestillingen, vil de også bli belastet for disse.

Dette gjelder bl.a Dag og Kveld/Natt Spa pakker.

Dette kan variere fra de ulike priskategoriene/tilbud les derfor tilbudene nøye.

5. Betaling

Det betales etter endt behandling.

6. Ansvar skade

Den som står som garantist for bestillingen eller gjesten selv, er her ansvarlig for eventuelle skade på lokaler/eiendom som følge av uforsvarlig eller uaktsomhet opptreden fra gjestene.

7. Force majeure 

Hendelser utenfor Hotellets kontroll-som for eksempel streik, lockout, brann etc, noe som kan gjøre det umulig å oppfylle våre forpliktelser, gir oss rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Annet/Klager:

Klager: Skulle det være noe de ikke skulle være fornøyd med under behandlingen ,er det her meget viktig at de tar kontakt med Hotellet før behandlingslutt, slik at Hotellet får mulighet til å rette dette opp på stedet.